Objavljamo rezultate študentskih anket za leto 2014/15

Dobili smo rezultate študentskih anket, ki so jih pred vpisom v aktualno študijsko leto v ŠIS-u izpolnili študenti I. in II. stopnje. V pripetih datotekah je razvidno, kako so študenti za študijsko leto 2014/15 ocenili naše pedagoge in kako so bili zadovoljni z drugimi vidiki življenja na fakulteti.

Veseli nas, da rezultati kažejo visoko stopnjo zadovoljstva študentov, prav tako pa primerjava povprečnih vrednosti odgovorov po letih kaže, da so študenti v študijskem letu 2014/15 na skoraj vseh področjih zaznali izboljšanje glede na leto prej.

Pedagogi in drugi zaposleni na Pravni fakulteti pa si bomo seveda še naprej prizadevali za dvig kakovosti in zadovoljstva vseh študentov.