Objavljena sta razpisa za študijske izmenjave in prakse v okviru programa ERASMUS+ za študijsko leto 2016/17

Objavljena sta fakultetna razpisa za študijsko leto 2016/17 za oba tipa ERASMUS+ mobilnosti:

  • študijska izmenjava (študent gre za en ali dva semestra na izmenjavo v tujino)
  • praksa (študent gre za najmanj 2 in največ 12 mesecev na prakso v tujino)

Rok prijave: ponedeljek, 11. januar 2016, do 12. ure

Celotni besedili obeh razpisov sta na voljo na spletni oglasni deski.

Vabljeni k prijavi!

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115