Objavljeni so fakultetni razpisi za študijske izmenjave in prakse v tujini za študijsko leto 2017/18

Obveščamo vas, da smo objavili razpisa za študijsko leto 2017/18 za oba tipa ERASMUS+ mobilnosti:
  • študijska izmenjava (študent gre za en ali dva semestra na izmenjavo v tujino)
  • praksa (študent gre za najmanj 2 in največ 12 mesecev na prakso v tujino)
V okviru ERASMUS+ študijske izmenjave je za naše študente na voljo preko 220 mest na 101 partnerski pravni fakulteti v tujini.

Prav tako je objavljen razpis za študijske izmenjave na partnerskih univerzah v tujini v okviru bilateralnih sporazumov za leto 2017/18. V okviru tega razpisa je na voljo 18 mest na devetih različnih univerzah.

Rok prijave na vseh treh razpisih: sreda, 28. december 2016.

Vabljeni k oddaji prijav!


 
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115