Obvestilo - COVID 19 (v tednu od 16. do 22. marca 2020 ni predavanj, vaj in seminarjev!)

O  B  V  E  S  T  I  L  O

UKREPI ZARADI COVID-19  

Na podlagi ukrepov in priporočil Rektorja Univerze v Ljubljani (UL), usklajenih s strokovno skupino UL, na Pravni fakulteti UL
v tednu od 16. do 22. marca 2020
  • se vsa predavanja, seminarji in vaje ne izvedejo v obliki neposrednega pedagoškega dela, temveč se nadomestijo z individualnim študijem (predavanj, seminarjev in vaj v tem tednu torej NI), kar velja za domače in gostujoče študente,
  • učitelji in asistenti so pozvani, da preko ŠIS ali druge ustrezne oblike posredujejo študentom bolj podrobna navodila glede snovi, ki jo morajo v tem času samostojno preštudirati,
  • govorilne ure in uradne ure se prestavijo v teden po 23. marcu 2020 (govorilnih in uradnih ur v tem tednu torej NI),
  • v knjižnici PF bo zaprt čitalniški del, omogočena pa bo izposoja knjižničnega gradiva.

Za zaposlene na PF UL veljajo enaka pravila kot doslej (npr. prisotnost na delovnem mestu, bolniška odsotnost, samoizolacija). Razlika je le v odsotnosti neposredne pedagoške obveznosti, izvedene v fizičnem kontaktu s študenti.

Seja Komisije za študijske zadeve in seje drugih organov fakultete bodo potekale, kot je bilo načrtovano (v eni od predavalnic, kjer je več prostora).
 
Ukrepi se bodo prilagajali spreminjanju epidemiološke situacije.
 
Ljubljana, 11 marec 2020
Vodstvo PF UL


Priloga:

Rektorjevi ukrepi zaradi COVID-19 z dne 11. 3. 2020
Splošno obvestilo o koronavirusu dopolnjeno z  dne 10. 3. 2020