Obvestilo o vzporednemu vpisu in študiju diplomantov

Statut Univerze v Ljubljani določa, da se študent lahko vzporedno vpiše v drug študijski program po uspešno opravljenem letniku, razen v primeru, da zaključuje zadnji letnik študija oziroma je vpisan v dodatno leto. Študent zadnjega letnika študijskega programa ali/in študent dodatnega leta (po starem: »absolvent«) se ne more vpisati vzporedno, ampak se lahko vpiše na drug študijski program kot diplomant. 

Kandidati, ki jih zanima vzporedni študij ali pa se želijo vpisati kot diplomanti, so vabljeni, da  med 1. in 17. septembrom 2013 na naslov želene fakultete pošljejo izpolnjen obrazec »Prijava za vpis v študijskem letu 2013/2014 za vzporedni študij, za diplomante oz. za nadaljevanje študija po merilih za prehode« (obrazec DZS 1,71/4). 

Kandidati za vzporedni študij morajo prijavi priložiti potrdilo o opravljenih obveznostih za vpis v višji letnik visokošolskega zavoda, na katerem so že vpisani (t. i. matična članica), ter soglasje dekana matične članice. Kandidati, ki se želijo vpisati kot diplomanti, pa morajo prijavi priložiti  kopijo diplome in potrdilo o opravljenih izpitih. Povprečna ocena ni vnaprej predpisana, prednost pa imajo kandidati z višjo povprečno oceno. 

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2013/2014 razpisuje 10 izrednih vpisnih mest za vzporedni študij in študij diplomantov. Študija po merilih za prehode ne razpisujemo. 

Vpis sprejetih kandidatov bo potekal  od 25. do 28. septembra 2013. 

Vpis je mogoč le v 1. letnik, potem pa lahko kandidat zaprositi za priznanje predhodno opravljenih izpitov, ki so enaki ali podobni izpitom na Pravni fakulteti v Ljubljani. Prošnji za priznanje predhodno opravljenih predmetov je potrebno priložiti potrdilo o opravljenih izpitih in študijski program predmetov, ki jih želi posameznik priznati; izpiti se potem lahko priznajo delno ali v celoti. 

Dodatne informacije so na voljo v referatu za študentske zadeve oziroma na e-naslovu: branko.perhaj@pf.uni-lj.si

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115