Od spolnih deliktov do gospodarskih kaznivih dejanj

10. in 11. septembra 2019 bomo organizirali dvodnevni seminar na temo posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). Končal se je namreč petletni projekt Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in Uradnega lista Republike Slovenije, rezultat pa je znanstveni komentar več kot 50 strokovnjakov, katerega izdajo v več knjigah je podprla tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Svoje zanimive ugotovitve ter pogosto praktično prve analitično utemeljene in sistematične napotke za obravnavo posameznih kaznivih dejanj bodo predstavili na seminarju, vsak predavatelj pa bo en del svoje predstavitve namenil razpravi z udeleženci.
Za več informacij obiščite spletno stran Uradnega lista RS, kotizacija za študente I. in II. bolonjske stopnje pa je 40 evrov + DDV.


Program

1. DAN

8.30– 9.00 Registracija udeležencev

9.00 –9.20 Pozdrav urednice založbe UL in predstavitev projekta s strani urednikov

mag. Maja Hostnik Kališek,  Boštjan Koritnik, dr. Katja Filipčič , dr. Damjan Korošec

9.20–9:30 prvi sklop vprašanj udeležencev

9.30–10.00 Temeljni izzivi pri (pre)oblikovanju posebnega dela kazenskega prava v Slovenij

Damjan Korošec, redni profesor, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

10.00–10.30 Kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost

Katja Filipčič, izredna profesorica, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, in dr. Grega Strban, redni profesor in dekan, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

10.30–11.00 Sistem kaznivih dejanj zoper javno zdravje

mag. Boštjan Valenčič, okrožni državni tožilec, Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije

11.00–11.15 Odmor

11.15 – 11.45 Pojem dostojanstva v posebnem delu KZ-1

Jan Stanjko, asistent, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

11.45–12.15 O defektih privolitve pri spolnih deliktih – o potrebi po reformi sistema spolnih kaznivih dejanj

Damjan Korošec, redni profesor, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

12.15–12.45 Inkluzija v posebnem delu KZ-1

Miha Šošić, asistent, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

12.45 – 14.00 Kosilo

14.00–14.30 Prometna kazniva dejanja (323. in 324. člen KZ-1) v teoriji in sodni praksi

Zlatan Dežman, višji sodnik, Okrožno sodišče v Mariboru, izredni profesor, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

14.30 – 15.00 Povzročitev nevarnosti pri gradbeni dejavnosti (315. člen KZ-1)

Petra Plesec, odvetnica, Odvetniška družba Plesec o.p., d.o.o.

15.00–15.30 Kibernetska kazniva dejanja v slovenskem kazenskem pravu

Pika Šarf, mlada raziskovalka, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

15.30–16.00 splošna razprava in vprašanja udeležencev

2. DAN

9.00–9.30 Kazenska odgovornost pravnih oseb – pravni temelji in dileme

Miha Šepec, docent, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

9.30–10.00 Gospodarska kazniva dejanja

Helena Devetak, odvetnica in davčna svetovalka, Odvetniška pisarna Devetak in partnerji d.o.o.

10.00–10.30 Kazniva dejanja zoper konkurenco

Peter Grilc, redni profesor, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

10.30–11.00 Kaznivo dejanje poslovne goljufije (228. člen KZ-1) – značilnosti in posebnosti

Marko Šorli, ustavni sodnik, Ustavno sodišče Republike Slovenije

11.00–11.15 Odmor

11.15–11.45 Goljufija na škodo Evropske unije

Urban Vrtačnik, odvetnik in ustanovni partner, Odvetniška pisarna Vrtačnik d.o.o.

11.45–12.15 Zloraba notranjih informacij

mag. Andrej Ferlinc, vrhovni državni tožilec svétnik, Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

12.15–12.45 splošna razprava in vprašanja udeležence 

Datoteke