Odkritje kipa profesorja Evgenija Vasiljeviča Spektorskega

Na dan Pravne fakultete v Ljubljani 15. aprila smo na fakulteti slavnostno odkrili doprsni kip Evgenija Spektorskega, ki je delo akademskega kiparja, docenta ALUO Jurija Smoleta. Kot je v svojem govoru povedal prof.dr. Janez Kranjc, to ni le priznanje našemu pokojnemu profesorju, temveč pomeni tudi zavezo prizadevanju za resnično svobodo in širino znanstvenega ustvarjanja. Hkrati nas opozarja, da ne smemo pozabiti na kontinuiteto kot bistveno prvino znanstvenega raziskovanja in snovanja. »Resnično veliki smo lahko le takrat in toliko, kolikor se zavedamo in zmoremo nadaljevati ter nadgrajevati dela svojih velikih učiteljev,«, je za konec še poudaril prof. Kranjc.«


Fotografije v gajeriji: Katja Kodba

 

Galerija


Datoteke