Odkritje spominskega kipa profesorja dr. Ivana Žolgerja

Ob bližajočem se Dnevu Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki je v preteklem koledarskem letu praznovala 100. obletnico svojega obstoja, smo v torek, 13. aprila 2021, v senatni sobi Pravne fakultete slovesno odkrili spominski kip profesorja dr. Ivana Žolgerja. Doprsni kip dr. Ivana Žolgerja je delo akademskega kiparja doc. mag.Jurija Smoleta.

Profesor dr. Ivan Žolger je bil tik pred razpadom Avstro-Ogrske, profesor za upravno – in danes bi rekli tudi ustavno pravo – na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju, hkrati pa od jeseni 1917 tudi minister v zadnji tehnični vladi stare monarhije. Poleg upravnega in ustavnega prava je bil velik poznavalec mednarodnega prava, zlasti pa tako notranjepravnega kot mednarodnopravnega položaja slovenskega ozemlja. Zaradi tega mu je v letu 1919 na mirovni konferenci v Parizu svoje mesto med štirimi mesti pooblaščenih pogajalcev odstopil nesporni politični voditelj Slovencev takratnega časa dr. Anton Korošec. Prav zaradi sodelovanja vseh treh prvoimenovanih profesorjev na Pravni fakulteti na mirovni konferenci v Parizu – poleg dr. Žolgerja, sta to bila tudi dr. Leonid Pitamic, naš prvi dekan, in dr. Bogumil Vošnjak – se je začetek predavanj na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zamaknil do 15. aprila 1920. 

Ivan Žolger je bil močno vpet tudi v prizadevanja za slovensko univerzo in pravno fakulteto. »Oče univerze«, dr. Danilo Majaron, ki je bil z njim v stalnih stikih od leta 1900, je o tem povedal:

»[Žolger je bil] v boju za njeno  uresničenje [Univerze] najboljši svetovalec in pobudnik voditeljem v tej borbi. Tudi v najbolj obupnih časih ni izgubil globoke vere v končno uresničenje svojega ideala

Profesor Janko Polec, ki nam je zapis ohranil, pa je dodal: »Neštetokrat je dr. Majaron to poudarjal.«

Video posnetek izredne profesorice dr. Katje Škrubej  o življenju in delu prof. dr.. Ivana Žolgerja.

Predstavitev prof. dr, Ivana Žolgerja na spletni strani Pravne fakulteteZaslužni profesor dr. Janez Kranjc, dekan prof. dr. Grega Strban, prodekanja za kakovost izr. prof. dr. Katja Škrubej


Foto : Zlatko Malić

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115


Prof. dr. Ivan Žolger