Odličen nastop naših študentov na EUTOPIA CoLeCo »Legal History« Peak Event v Bruslju

Študentje 2. in 3. letnika naše fakultete Vida Babič, Teja Benčič, Ajra Šišernik in Lovro Čeh Brežnik so se med 14. in 16. marcem kot člani EUTOPIA nadnacionalne povezane učne skupnosti »Pravna zgodovina (Connected Learning community, CoLeCo) pod vodstvom mentorice izr. prof. dr. Katje Škrubej v Bruslju na Vrije Universiteit udeležili osrednjega dogodka (Peak event) in v njegovem okviru v intenzivni interakciji s študentkami in študenti drugih fakultet, članic univerzitetne zveze EUTOPIA, ter ob sodelovanju zunanjih ekspertov  odlično prestavili svoje individualne raziskovalne podteme.

Letošnja krovna tema je Povezljivost v pravni zgodovini (Connectedness in Legal History)   https://eutopialegalhistory.blogspot.com/2024/02/eutopia-peak-event-connectedness-in.html s poudarkom na študijah primerov večnivojskega upravljanja  (multi-level governance). V tem okviru se naši študentje posvečajo genezam pravnih oblik političnih društev (Vida, Teja) in prvih gospodarsko-denarnih družb pri nas v 19. stoletju (Ajra, Lovro): The (right of) association before and after 1848/1867 in the Hapsburg monarchy: the genesis of modern organizational forms of political and commercial life and the challenges of multi-level governance.

O konkretnih podtemah vsakega od študentov v programu na https://eutopia-university.eu/english-version/partner-news/eutopia-connected-learning-community-legal-history-peak-event-in-brussels. Fotografije so na voljo v Galeriji (foto: T. Geenen, F. Dhondt, K. Škrubej)