Odličen rezultat Pravne fakultete Univerze v Ljubljani na evropskem delu tekmovanja Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition 2021


Ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki so jo sestavljali tekmovalci Žan Novak, Samo Miklič in Ana Maša Leskovšek, coach-inja Katja Grünfeld ter mentorica izr. prof. dr. Vasilka Sancin, je 3. junija 2021 preko online platforme Webex nastopila v polfinalu evropskega kroga prestižnega tekmovanja v poznavanju prava vesolja in mednarodnega javnega prava, Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition in na koncu zasedla odlično 4. mesto v skupni uvrstitvi, pri čemer je zasedla tudi 2. mesto za najboljše ustne nastope in 3. mesto za najboljša pisna memoranduma.

Manfred Lachs Space Law Moot Court je tekmovanje v poznavanju prava vesolja in mednarodnega javnega prava. Tekmovanje je organizirano v dveh krogih, regionalnem in svetovnem. Na evropskem krogu v vlogi sodnikov nastopijo najuglednejši strokovnjaki s področja prava vesolja, v svetovnem finalu, ki ga organizira Mednarodni inštitut za pravo vesolja (International Institute of Space Law) in katerega se udeležijo le zmagovalci štirih regij (Evrope, združene regije Avstralije/Azije, Amerike in Afrike), pa tekmovalci nastopijo pred sodniki Meddržavnega sodišča v Haagu. Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je bila leta 2019 razglašena za svetovnega prvaka Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition, ko je ekipa v sestavi tekmovalk Katje Grünfeld in Ive Ramuš Cvetkovič, coach-a Roka Kljajiča in mentorice izr. prof. dr. Vasilke Sancin, prepričljivo premagala vse svoje nasprotnike in 
tako slavila najprej evropsko ter nato še svetovno zmago.

Tekmovanje je zamišljeno kot simulacija postopka pred Meddržavnim sodiščem v Haagu in je sestavljeno iz dveh delov, pisnega in ustnega. Ekipe morajo tako pripraviti dva pisna izdelka - memoranduma, enega za tožečo in enega za toženo stranko, v katerih pravno in dejansko argumentiratirajo posamezne zahtevke, ki so jih stranke naslovile na Meddržavno sodišče v zvezi s predstavljenim hipotetičnim primerom. Po predložitvi obeh memorandumov se ekipe pripravijo na ustni zagovor, ki je letos zaradi pandemije Covid-19 vnovič potekal v online formatu, tokrat prek online platforme Webex. Kljub temu, da študentje letos niso mogli delati skupaj in so se srečali za delo v živo šele v zadnjih dveh tednih je ekipa PF uspešno zagovarjala svoja stališča in dosegla prestižni polfinale strokovno zelo zahtevnega evropskega kroga Manfred Lachs Space Law Moot Court tekmovanja pred sodniki, Steven Freeland (zaslužni profesor mednarodnega 
javnega prava na Univerze Zahodni Sydney, Avstralija), Alexander Soucek (vodja enote za mednarodno javno pravo pri Evropski vesoljski agenciji) in Sarah Moens (odvetnica pri mednarodni pravni pisarni DLA Piper Belgium).

Evropski prvak je letos postala ekipa Združenega kraljestva, the Honourable Society of the Inner Temple. Nagrado za najboljši memorandum pa je prejela Université libre de Bruxelles iz Belgije.

Letošnji primer je obravnaval mega-konstelacije satelitov v hipotetični situaciji, ko je ena država zavrnila izstrelitev 150 satelitov v vesolje, druga pa to dopustila brez, po zatrjevanju prve države, državnega nadzora in avtorizacije, ki ju veleva Pogodba o vesolju. Po izstrelitvi raziskovalnega satelita prve države, ki naj bi iz vesolja raziskoval Antarktiko, je prišlo do trka med satelitom iz mega-konstelacije in raziskovalnim satelitom prve države. Državi sta posledično na Meddržavno sodišče v Haagu naslovili vprašanja ali nenadzorovana mega-konstelacija 150 satelitov ovira raziskovanje vesolja in Antarktike ter kakšni sta narava in obseg zahtevanega državnega sodelovanja v vesolju. Pri tem je bilo pomembno vprašanje tudi dopustnost razglasitve in uporabe varnostnih con okoli satelitov ter njihov pomen za nadaljnje raziskovanje vesolja.

Tekmovalci so pridobili znanje o klasičnih institutih mednarodnega javnega prava, kot so na primer pravila odgovornosti držav, pomen mehkega prava, nastanek mednarodnega običajnega prava, ureditev Antarktike, prepoved čezmejnega onesnaževanja okolja in vloga enostranskih izjav držav v mednarodni skupnosti. Prav tako so morali preučiti temeljna načela prava vesolja, kot so na primer svoboda raziskovanja vesolja, določbe o avtorizaciji in nadzorovanju vesoljskih aktivnosti, in pravno problematiko mednarodne odgovornosti za škodo, povzročeno z vesoljskimi objekti. Kot najpomembnejši prispevek tekmovanja k razvoju udeležencev kot pravnikov je treba izpostaviti vpogled v praktično delo pravnikov, saj so morali tekmovalci ne le opraviti raziskavo pravne ureditve različnih področij, temveč to znanje tudi uporabiti na hipotetičnem primeru ter pisno in ustno zagovarjati posamezne zahtevke strank v sporu.

Ekipi iskreno čestitamo!
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115