Odličen uspeh ekipe PF UL na mednarodnem tekmovanju iz poznavanja prava EU - CEEMC

Minuli vikend je v Sofiji potekalo mednarodno študentsko tekmovanje iz poznavanja prava Evropske unije Central and East European Moot Competition  - CEEMC, ki se ga je udeležila tudi ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani pod mentorstvom prof. dr. Ane Vlahek. Tudi letos je naša ekipa, ki so je sestavljali študentje Aljoša Aleksovski, Sara Ermenc, Urška Rotar in Špela Zupančič, dosegla odlične rezultate, in sicer:  

- ekipno 3. mesto,
- 1. mesto za najboljša memoranduma za tožnika in toženca,
- nagrado za individualnega govornika, ki jo je prejela Sara Ermenc. 

Letošnja vprašanja, obravnavana v simulaciji postopka predhodnega odločanja na Sodišču v Luksemburgu, so bila:
- ali je nacionalni organ, kot ta v glavni stvari, "sodišče" v smislu 267. člena PDEU,
- ali je odsotnost ustne obravnave v postopkih mednarodne zaščite skladna z Direktivo 2013/32/EU o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite in s členom 47 Listine EU o temeljnih pravicah,
- ali lahko država članica kljub klavzuli o mirovanju, ki jo vsebuje pristopni sporazum, sklenjen med EU in tretjo državo, sprejme strožje pogoje za pridobitev dovoljenja za bivanje za državljane tretjih držav, kot so bili tisti, ki so obstajali pred podpisom pristopnega sporazuma,
- ali je zahteva, da mora biti zakonec prosilca za pridobitev dovoljenja za prebivanje zaradi združitve družine pismen v jeziku države članice in da mora imeti več kot 21 let, utemeljena z legitimnim ciljem v javnem interesu in sorazmerna,
- ali je člen 14(5) Direktive 2011/95/EU o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite skladen s PDEU, Listino EU o temeljnih pravicah in Ženevsko konvencijo,
- ali pravo EU, predvsem v luči zavez, ki izhajajo iz Ženevske konvencije in Listine EU o temeljnih pravicah, prepoveduje prakso držav članic, ki domnevno na podlagi skupne izjave Evropskega sveta in tretje države vračajo prosilce za azil v to tretjo državo brez upoštevanja njihovih argumentov v zvezi z nespoštovanjem človekovih pravic v tej tretji državi.​

Gre za vprašanja, ki so v luči begunske krize zelo aktualna, pri čemer sta slednji dve vprašanji trenutno celo v obravnavi pred Sodiščem EU.

Ekipa se je s pomočjo nekdanjih uspešnih tekmovalk na ELMC in CEEMC Daniele Mozetič, Ane Bonča, Mirjam Homar, Urše Ušeničnik in Lare Matan na tekmovanje pripravljala od konca januarja, ko so organizatorji tekmovanja (British Law Centre pod pokroviteljstvom Univerze v Cambridgeu in Sodišča EU) objavili primer z gradivom. Konec marca je ekipa oddala po 15 strani dolga memoranduma za tožnika in toženca v angleškem jeziku, tekmovanje, ki mu predseduje AG Eleanor Sharpston, pa se je zaključilo z ustnimi nastopi v Sofiji pred aktualnimi sodniki Sodišča in Splošnega sodišča, generalnimi pravobranilci na Sodišču, strokovnimi sodelavci na Sodišču EU, profesorji prava EU ter drugimi priznanimi pravnimi strokovnjaki.

 Ekipi iskreno čestitamo!

 

Galerija