Odličen uspeh ekipe PF UL na svetovnem tekmovanju iz poznavanja prava Evropske unije ELMC - European Law Moot Court

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani se je med 25. in 27. marcem 2021 udeležila regionalnega finala svetovnega tekmovanja iz poznavanja prava Evropske unije - European Law Moot Court Competition (ELMC), ki ga organizira ELMC Society v sodelovanju s Sodiščem EU. V kategoriji strank je ekipa dosegla 5.-8. mesto na svetu, v kategoriji generalnega pravobranilca Sodišča EU (AG) pa 3.-4. mesto na svetu. 

Ekipo so pod vodstvom izr. prof. dr. Ane Vlahek ter nekdanjih uspešnih tekmovalk na ELMC in CEEMC (Central and East European Moot Court) Hane Palčič Vilfan in Sare Ermenc sestavljali študentki tretjega letnika dodiplomskega študija Urška Arzenšek (v vlogi AG) in Žana Žabnikar (v vlogi tožene stranke) ter študenta podiplomskega študija Alja Lavtar (v vlogi tožeče stranke) in Gašper Moškotevc (v vlogi pravnega svetovalca). 

Letošnji primer se je dotaknil dveh osrednjih tem, s katerimi se v teh časih sooča Evropska unija: i) proizvodnje cepiva v boju z epidemijo v luči konkurenčnega prava Evropske unije in ii) obravnave prosilcev za azil v državah članicah Evropske unije. Postopek na tekmovanju je simuliral postopek predhodnega odločanja na Sodišču Evropske unije, v vlogi sodnikov pa so nastopali profesorji prava EU, strokovni sodelavci na Sodišču EU in drugi strokovnjaki za pravo EU.  

Ekipa je pričela z raziskovalnim delom takoj po objavi primera v začetku oktobra in je do konca decembra pripravila dva memoranduma za tožnika in toženca v angleškem in francoskem jeziku v skupnem obsegu 60 strani. Na podlagi dobro ocenjenih pisnih izdelkov se je ekipa uvrstila na enega od dveh regionalnih finalov (poimenovanih Schuman Regional Final in Adenauer Regional Final) in s tem med 32 najboljših ekip. Sledile so intenzivne večmesečne priprave na ustne nastope na regionalnem finalu Adenauer, ki so - tako kot pred tem raziskovalno delo za potrebe pisnega dela tekmovanja - zaradi varstva pred okužbo s koronavirusom v celoti potekale po spletu in od doma članov ekipe. Zaradi preprečevanja širjenja okužbe sta tudi regionalna finala letos prvič v zgodovini tekmovanja potekala v spletni izvedbi preko platforme Zoom.us. Le-to so naši študentje dobro usvojili že tekom izvedbe fakultetnega pedagoškega procesa v preteklem in tekočem študijskem letu in z njeno uporabo niso imeli težav. Četudi se člani ekipe zaradi epidemije v živo niso sestajali in tudi na samem tekmovanju govornici v vlogi strank in njun pravni svetovalec niso bili v istem prostoru, so študentje ekipno delo preko spleta odlično opravili. Poleg vsakodnevnega študija literature in sodne prakse so študentje z mentorico in »coach«-injama ob strokovni pomoči izr. prof. dr. Klemena Podobnika v preteklih šestih mesecih pretresali pravne argumente in pilili govorne nastope, kar je v času ukrepov pomembno prispevalo h krepitvi občutka pripadnosti fakultetni skupnosti. 

Na regionalnem finalu Adenauer, ki se ga je poleg ekipe Univerze v Ljubljani udeležilo še 15 drugih ekip (med drugim z univerz Edinburgh, Haag, Liege, Firence, UCL, Uppsala, Dunaj, Leiden, Torino), so se vsi naši študentje v izločilnih bojih odlično odrezali. S poglobljenim poznavanjem tako splošnih tem prava EU kot izbranih tem s področja konkurenčnega in azilnega prava EU ter z brezhibnimi nastopi v angleškem in francoskem jeziku so prepričali sodnike in se v obeh kategorijah uvrstili v polfinale in s tem v kategoriji strank med osem najboljših ekip na svetu, v kategoriji AG pa med 4 najboljše ekipe na svetu. Vrhunskost študentov pri raziskovalnem delu in pravnem argumentiranju ter dosežena odlična rezultata dokazujejo visoko raven kakovosti poučevanja prava EU ter na splošno študija na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Galerija