Okrogla miza: »20. obletnica sprejetja Rimskega statuta: dosežki in pot naprej«

Ministrstvo za zunanje zadeve vas skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Društvom za mednarodno pravo za Slovenijo vabi na okroglo mizo z naslovom 20. obletnica sprejetja Rimskega statuta: dosežki in pot naprej, ki bo v torek, 19. junija 2018, od 10.00 do 12.00 v  zlati predavalnici Pravne fakultete, Poljanski nasip 2, v Ljubljani.

17. julija 2018 bo minilo 20 let od sprejetja Rimskega statuta, s katerim je bilo ustanovljeno prvo stalno Mednarodno kazensko sodišče (MKS), pristojno za pregon posameznikov, vključno z voditelji držav, za kazniva dejanja genocida, vojnih hudodelstev, hudodelstev zoper človečnost ter agresije.

Ustanovitev MKS lahko štejemo za enega najvidnejših dosežkov mednarodne skupnosti v 20. stoletju. Z okroglo mizo želimo obeležiti to pomembno obletnico in prispevati k razmisleku o dosežkih in izzivih sodišča ter njegovi prihodnosti. Razpravljali bomo o razlogih za ustanovitev MKS in procesu njegovega ustanavljanja. Ugotavljali bomo, kakšen je prispevek Rimskega statuta k mednarodnemu kazenskemu pravosodju in kako uspešno je sodišče pri opravljanju svojega poslanstva. Kaj so njegovi ključni dosežki in kako je treba obravnavati njegove izzive, da se zagotovi njegovo uspešno delovanje v prihodnosti? Naslovili bomo tudi vlogo medijev. 

Udeležence bo uvodoma nagovorila ga. Sabina Stadler Repnik, generalna direktorica za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve Slovenije.

Razprava bo potekala v angleškem jeziku. Vodila jo bo izr. prof. dr. Vasilka Sancin, predstojnica Katedre za mednarodno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Na okrogli mizi bodo sodelovali: 

  • dr. Goran Klemenčič, minister za pravosodje Republike Slovenije
  • g. Philippe Kirsch, nekdanji predsednik MKS
  • zasl. prof. dr. Mirjam Škrk, članica slovenske delegacije na pogajanjih za besedilo Rimskega statuta
  • dr. Miša Zgonec Rožej, pravna svetovalka na MKS
  • ga. Kristina Božič, novinarka časnika Večer

Okrogli mizi bo sledila pogostitev.


Vabila v slovenskem in angleškem jeziku sta v pripetih datotekah.