Okrogla miza »Če bi lahko še enkrat študiral pravo …«

V torek, 17. aprila 2018 ob 16:15 bo v rdeči predavalnici  Pravne fakultete Univerze v Ljubljani potekala okrogla miza z naslovom »Če bi lahko še enkrat študiral pravo …«.

Gostje okrogle mize bodo:

  • dr. Jadranka Sovdat, predsednica Ustavnega sodišča RS in docentka na PF UL,
  • mag. Goran Klemenčič, minister za pravosodje,
  • dr. Erik Kerševan, vrhovni sodnik  in izredni  profesor na PF UL,
  • dr. Miha Juhart, dekan in redni profesor na PF UL,
  • dr. Aleš Novak, docent na PF UL.

Dogodek bo razdeljen na dva dela. V prvem, krajšem delu, bo skupina študentov na kratko predstavila  Memorandum ZA uporabo zakonodaje na izpitih PF UL. Memorandum  vsebuje odzive z 53 tujih fakultet, mnenja skoraj 250 slovenskih in tujih študentov prava ter stališča številnih uglednih pravnih strokovnjakov.

V drugem delu bodo gostje s študenti delili svoje izkušnje, napake, dobre in slabe odločitve ter anekdote iz časa študija in poskušali odgovoriti na vprašanje: kaj bi storili drugače,če bi lahko še enkrat študirali pravo?

Dogodek organizira skupina Zakon pravnik v sodelovanju s Študentskim svetom PF UL ter društvi Panda in HOPe.

Študentke in študenti, profesorice in profesorji  ter  ostali pedagoški delavci na PF UL, upamo, da se vidimo v čim večjem številu!

»Ne misli, da kaj zamudiš, če kdaj kak paragraf prespiš.« Janez Menart