Okrogla miza : »Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin«

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) vas skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani ob dnevu človekovih pravic vabi na okroglo mizo

Izzivi varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

ki bo  v četrtek, 7. decembra 2017, od 10.30. do 12.30, v vijolični predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Ljubljana.

Uvodne besede bova udeležencem namenila Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, ki bom tudi vodila okroglo mizo, in dekan fakultete prof. dr. Miha Juhart.

Svoje poglede bodo predstavili (po abecednem redu):
  • Miha Horvat, namestnik varuhinje človekovih pravic
  • Eva Irgl, predsednica Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti Državnega zbora RS 
  • izr. prof. dr. Erik Kerševan, vrhovni sodnik, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
  • doc. dr. Jadranka Sovdat, predsednica Ustavnega sodišča RS
  • Katarina Bervar Sternad, direktorica Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij
  • Eva Tomič, veleposlanica - stalna predstavnica RS pri Svetu Evrope

V razpravi želimo osvetliti nekatera vprašanja, ki po oceni Varuha pomembno vplivajo na uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih zagotavljajo ustava ter mednarodne pogodbe s področja človekovih pravic. Kako in koliko v državi izpolnjujemo temeljne obveznosti ter zagotavljamo sistemske pogoje za preprečevanje in zmanjševanje števila kršitev, ki jih ugotavljajo Varuh, Ustavno sodišče RS in Evropsko sodišče za človekove pravice? Ali so priporočila državnega zbora vsem institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh, da upoštevajo priporočila Varuha dovolj učinkovita in zavezujoča? Ali so zahteve za oceno ustavnosti in ustavne pritožbe dovolj uspešen mehanizem za preprečevanje sistemskih oblik kršitev človekovih pravic? Ali lahko izvršilna oblast sama določa raven uresničevanja pravic? Vprašanj je seveda veliko več. O njih in poteh uveljavljanja pravne države lahko spregovorimo na okrogli mizi, na katero vas vljudno vabimo.

Potrditev vaše udeležbe sporočite na e-mail: info@varuh-rs.si

Veselimo se vaše udeležbe.

Prisrčno vabljeni.

Vlasta Nussdorfer
Varuhinja človekovih pravic
Datoteke