Okrogla miza "Reševanje sporov v športu: avtonomija športa in športnih organizacij ter pravice športnikov"

Društvo za športno pravo, v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani, Pravno kliniko »Pravo v športu« in Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) vabi na strokovni posvet v obliki okrogle mize

Reševanje sporov v športu: avtonomija športa in športnih organizacij ter pravice športnikov v torek, 21. marca 2017, ob 17. uri v Zlati predavalnici Pravne fakultete v Ljubljani, Poljanski nasip 2.

Posvet se bo začel z uvodno predstavitvijo problematike s strani Varuha pravic športnikov Rožleta Prezlja, po njem bo potekal občni zbor Društva za športno pravo, na okrogli mizi pa bodo sodelovali še naslednji strokovnjaki:

  • dr. Janez Kocijančič (predsednik Združenja Evropskih olimpijskih komitejev (EOC) in podpredsednik Mednarodne smučarske zveze (FIS));
  • Tjaša Andree Prosenc (podpredsednica International Council of arbitration for sport (ICAS), tj. predsedstva Mednarodnega športnega razsodišča v Lozani (CAS));
  • dr. Vesna Bergant Rakočević (arbitrica Mednarodnega športnega razsodišča v Lozani (CAS) in sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani);
  • Katarina Kresal (predsednica Evropskega centra za reševanje sporov – ECDR);
  • dr. Peter Grilc (arbiter Mednarodnega športnega razsodišča v Lozani (CAS) in profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani).

Pogovor bo moderiral profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Saša Zagorc.

Izhodiščne teze:

V športu, tako se je zdelo še pred kratkim, ni (večjih) problemov. Arbitraža pri OKS je imela od leta 1999 do danes 11 primerov. Manj kot enega na leto. Varuh športnikovih pravic pa je imel od junija 2014 do danes več kot 60 primerov. Je to zato, ker težav ni? Malo verjetno …

Imamo arbitražo, ki sicer deluje, a se ne uporablja. Imamo ogromno sporov in težav športnikov, ki jih vsaka od panožnih zvez rešuje kakor sama najbolje ve in zna, še najpogosteje pa – čemur je priča varuh športnikovih pravic – se jih trudi pomesti pod preprogo. Vendar pa moramo najti primeren način za primarno reševanje teh sporov v okviru športa, v skladu z njegovo avtonomijo.

Predlagano je bilo in novi zakon o športu bi moral vsebovati napotilo na primarnost reševanja v arbitraži oziroma v okviru drugih primernih metod alternativnega reševanja sporov in panožne zveze bi to morale upoštevati. Zdi se skrajni čas, da se ta problem naslovi krovno, enotno, in da pristopimo k reševanju: posodobitev sistema alternativnega reševanja sporov (ne zgolj arbitraža, tudi mediacija, konciliacija ter sodobne in vmesne oblike), promocija teh postopkov zaradi prihranka časa in denarja, in navsezadnje zahteva vsem akterjem, da se držijo zakonodaje in pravil, sicer bomo odgovorni vsi, ki delujemo v in na področju športa.

Krovna športna organizacija ter panožne zveze in odgovorni v njih imamo odgovornost, da se to področje ureja in uredi; podobno kot je nekaj let trajalo, da se je v praksi vzpostavila odgovornost organov upravljanja gospodarskih družb, se bo v kratkem to začelo izvajati tudi v športu. Odgovornost imamo v društvih in klubih ter zvezah že sedaj, zato bi se bilo tega treba lotiti skupaj, brez odlašanja, najbolje krovno in enotno. Na zadnji redni skupščini OKS 16. decembra 2016 je bil sprejet sklep, da se organizira strokovni posvet o reševanju težav, s katerimi se srečujejo vrhunski športniki, na čim bolj učinkovit način, za kar so zlasti primerne metode zunajsodnega reševanja sporov.

Poiskati je treba ustrezno rešitev za težave tako funkcionarjev športnih zvez kot (predvsem) njihovih članov. Kakšna bi bila lahko ta rešitev in kateri je pravi oziroma najboljši pristop, bo osrednja tema naše okrogle mize.

Po dogodku bo potekal tudi občni zbor Društva za športno pravo.

Vljudno vabljeni!