Okrogli mizi o varstvu volkov v Sloveniji in zagotavljanju pravice do čiste pitne vode

Pravna fakulteta organizira v sredo 13. maja in v četrtek 14. maja 2015 dve okrogli mizi, kjer bodo predstavljene ugotovitve in študiji študentov Okoljske pravne klinike na temi varstva volkov v Sloveniji in zagotavljanja pravice do čiste pitne vode. 

Okoljska klinika za pravo varstva okolja je obštudijska dejavnost za študente Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki poteka v sodelovanju med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij (PIC), Katedro za mednarodno pravo in Inštitutom za javno upravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Namen klinike je, da se študentje pod mentorstvom doc. dr. Vasilke Sancin, as. mag. Tanje Pucelj-Vidovič, as. mag. Maše Kovič Dine in mag. Senke Sifkovič Vrbica, seznanijo s praktičnimi primeri reševanja problematike varstva okolja v Sloveniji in z uporabo pravnih sredstev skušajo poiskati ustrezne rešitve za predstavljene probleme. 

V sredo 13. maja 2015 ob 15. uri bo potekala okrogla miza z naslovom Pravni vidiki varstva volkov v Sloveniji.

Okrogla miza bo obravnavala naslednja vprašanja:

  • neskladnosti izvajanja odstrela volkov s Habitatno direktivo,
  • problem neustrezne zakonodaje glede odškodninskih postopkov in korupcijske izpostavljenost tega problema,
  • neustreznost kazenskopravnega varstva.

V četrtek 14. maja 2015 ob 15. uri pa bo potekala okrogla miza z naslovom Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste pitne vode

Okrogla miza bo obravnavala naslednja vprašanja:
  • mednarodno in evropsko pravno varstvo pravice do čiste pitne vode,
  • slovenski normativni okvir za zagotavljanje pravice do čiste pitne vode,
  •  zagotavljanje pravice do čiste pitne vode v praksi in problem nekaterih romskih naselij,
  • predlogi ukrepov skupaj s predlogom vpisa te pravice v ustavo in spremembo zakonskih in podzakonskih aktov. 

Obe okrogli mizi bosta potekali na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, v seminarju 3.

 Vabilo je v priponki.

Datoteke
acrobatVabilo (295.11 KB)