OPOMNIK: Javna objava delovnih mest – asistent in mladi raziskovalec

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

Razpisano delovno mesto: ASISTENTKA oz. ASISTENT na Katedri za teorijo in sociologijo prava, ASISTENT v vseh treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001)

1.      Prosto delovno mesto

 • zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela do 30. 9. 2020;
 • čas nastopa dela: ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje teorije in filozofija prava in države, če naziva še nima; sicer predvidoma 1. oktobra 2019;
 • poskusno delo 3 mesece;

 
2.      Pogoji za opravljanje dela:          

 • zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik ali magister prava (bolonjski študij) ali magisterij znanosti pravne smeri ali doktorat znanosti pravne smeri s predhodno končano 1. in 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa Pravo ali univerzitetnega študija Pravo;
 •  veljaven habilitacijski naziv asistent za področje teorije in filozofije prava in države; lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistenta za teorijo in filozofijo prava in države v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (predvsem: povprečna ocena pravnega študija vsaj 8; ocena zaključnega dela na pravnem študiju vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika);
 •  funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, aktivno znanje angleščine, retorične sposobnosti.        

3.      Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu in akreditiranih obštudijskih dejavnostih,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.      Rok za prijavo: 15. junij 2019 

Kandidati naj posredujejo vlogo z dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, življenjepis (CV) in motivacijsko pismo na elektronski naslov: ks@pf.uni-lj.si.

5.      Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Katarina Ilić,
Telefonska številka:  (01) 42 03 128,
E-pošta: katarina.ilic@pf.uni-lj.si

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na Katedri za teorijo in sociologijo prava je poleg delovnega mesta asistent razpisano tudi delovno mesto MLADI RAZISKOVALEC/MLADA RAZISKOVALKA.  

Več podatkov o razpisu najdete na spletni strani: https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/ (nekaj informacij tudi v priloženih priponkah). 

Rok za prijavo je 17. junij 2019, do 13. ure. Kandidati prijavo oddajo elektronsko preko spletne aplikacije https://studij.uni-lj.si/mr/mr_prva.asp

Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in Priimek: Katarina Ilić Stefanović,
Telefonska številka:  (01) 42 03 128,
E-pošta: katarina.ilic@pf.uni-lj.si