Opravljanje brezplačnega stažiranja v Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri OZN v New Yorku

Več informacij....

Rok za prijavo 14. 02. 2013.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115