Personalizirane rešitve v evropskem družinskem in dednem pravu

Reka, 30. in 31. maj

V okviru projekta Personalizirane rešitve v evropskem družinskem in dednem pravu je na Pravni fakulteti Univerze na Reki dne 30. in 31. maja 2019 potekal niz dogodkov, ki so se ga udeležili tudi predstavniki partnerske Pravne fakultete Univerze v Ljubljani: vodja ekipe prof. dr. Jerca Kramberger Škerl ter člani as. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc, as. Filip Dougan in mag. Darja Rabzelj. Strokovna konferenca se je začela s predstavitvijo novoustanovljenega svetovalnega telesa – t. i. Advisory Board-a, katerega člana sta tudi Slovenca notarka mag. Nataša Erjavec in sodnik na Sodišču EU dr. Marko Ilešič. V nadaljevanju sta potekala javni seminar in srečanje strokovnjakov, na katerih so govorci predstavljali posamezna vprašanja s področja evropskega družinskega in dednega prava, konferenca pa se je zaključila z okroglo mizo z naslovom A proposal of taxonomy for transnational family groups, na kateri sta sodelovala tudi Slovenca dr. Urban Vrtačnik in Maja Čarni Pretnar. Sodelujoči na dogodkih so dosedanje delo na projektu ocenili kot izredno dobro. Doslej so bila pripravljena nacionalna poročila na temo družinskega prava za 28 držav članic EU ter analizirani odgovori na vprašalnik, ki čezmejne pare sprašuje o družinskopravnih in dednopravnih problemih, s katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju. Nazadnje so partnerji začrtali delo na projektu v nadaljnjih mesecih, katerega krona bo strokovna konferenca na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 12. in 13. decembra 2019.

Galerija