Podelitev listin znanstvenega magisterija 31. maja 2017

Diplomanti znanstvenega magisterija so na sedežu Pravne fakultete v Ljubljani, na svečani podelitvi listin 31. maja 2017, prejeli listine o zaključku študija. Novim magistrom je listine podelila prodekanja za študijske zadeve  Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, izr. prof. dr. Katja Filipčič, magistrom pa je čestitala tudi prodekanja za kakovost, izr. prof. dr. Vasilka Sancin.