Podelitev potrdil tutorjem za preteklo študijsko leto

V sredo, 6. decembra 2017, smo na sprejemu v Klubu pravnikov slavnostno podelili potrdila študentom, ki so v študijskem letu 2016/17 prizadevno opravljali delo tutorjev. Potrdilo si je prislužilo 40 predmetnih tutorjev, šest uvajalnih tutork in 11 tutorjev za tuje študente; potrdili za uspešno koordiniranje dela tutorjev pa sta prejeli dve študentki. Pred podelitvijo sta študente nagovorila in se jim zahvalila dekan prof. dr. Miha Juhart in predsednik fakultetne komisije za tutorstvo izr. prof. dr. Marko Kambič. Podelitvi je sledilo še kratko neformalno druženje tutorjev in članov komisije za tutorstvo.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115