Podeljen naziv »zaslužna profesorica« prof. dr. Adi Polajnar Pavčnik in prof. dr. Dragici Wedam Lukić

Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, je 5. 12. 2012 v okviru Tedna Univerze  podelil naziv »zaslužna profesorica« Univerze v Ljubljani dvema upokojenima profesoricama Pravne fakultete.

Prof. dr. Adi Polajnar Pavčnik in prof. dr. Dragici Wedam Lukić iskrene čestitke.


Ada Polajnar Pavčnik, univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti, redna profesorica civilnega in gospodarskega prava je že več kot štiri desetletja tesno povezana s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Profesor Polajnarjeva se je na Pravni fakulteti zaposlila po diplomi kot asistentka pri profesorju Cigoju. Po opravljenem magistrskem študiju  in  doktorskem študiju  je bila izvoljena za docentko za obligacijsko in mednarodno zasebno pravo ter kasneje tudi za  izredno in redno profesorico za obe področji.

Profesor Polajnarjeva je po smrti profesorja Cigoja prevzela nosilstvo in s tem skrb za razvoj dveh izjemno pomembnih predmetov civilnega prava, Obligacijsko pravo in Mednarodno zasebno pravo. Profesorica je bila članica strokovnih delovnih skupin za pripravo osnutkov Obligacijskega zakonika in Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku in v obeh tudi pomembno prispevala k pripravi besedila. Sodelovanje v skupinah za pripravo zakonodaje se je po sprejemu zakonov nadaljevalo v sodelovanju pri pripravi komentarjev obeh zakonov. Profesor Polajnarjeva se je aktivno vključevala v dejavnosti Pravne fakultete in Univerze v Ljubljani. Bila je dolgoletna članica senata Pravne fakultete in predstojnica katedre za civilno in gospodarsko pravo ter članica habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani. Zaradi velikega ugleda v stroki je bila izvoljena za eno prvih zunanjih članic Sodnega sveta RS, neodvisnega telesa na področju pravosodja , ki spremlja kakovost dela in predlaga izvolitev sodnikov.
Končno, gotovo pa ne na zadnje, je profesor Polajnarjeva velika oseba. Odlična sodelavka in kolegica, zmeraj pozitivno usmerjena in z besedo ali drugim ravnanjem pomagati vsakomur, ki je bil tega potreben. O Piki nihče ni izrekel slabe besede ali misli in vsi smo si zmeraj želeli, da bi imeli več takšnih profesoric, znanstvenic in kolegic. Zato si profesorica dr. Ada Polajnar Pavčnik za svoje življenjsko delo in prispevek k delu Pravne fakultete Univerze v Ljubljani zasluži čast zaslužne profesorice.


Dragica Wedam Lukić, univerzitetna diplomirana pravnica, doktorica pravnih znanosti je redna profesorica in vrhunska strokovnjakinja na področjih civilnega procesnega prava in mednarodnega zasebnega prava, v zadnjih petnajstih letih pa je posebej izpostavljeno tudi njeno delovanje na področju prava varstva človekovih pravic in ustavnega prava.

V letih 1994 in 1995 je bila prorektorica za področje vzgojno izobraževalnega dela na Univerzi v Ljubljani. Med leti 1997 in 2006 je bila ustavna sodnica na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. Vrhunec tega obdobja njenega delovanja je bil v času med leti 2001 in 2004, v katerem je bila predsednica Ustavnega sodišča. Od leta 2012 je nadomestna članica Evropske komisije za demokracijo skozi pravo.

Pri delu na Katedri za civilno pravo je profesorico ves čas odlikovala velika kolegialnost, pozitivna energija, pripravljenost na pomoč in sodelovanje. Na vseh stopnjah pedagoškega dela je bila in je zanjo značilna skrbna in natančna priprava predavanj ter študijske literature. Za študente in študentke – bodisi tiste, ki so želeli poglobiti znanje, bodisi tiste, ki so imeli pri študiju težave - si je vedno znala vzeti čas, jim svetovati in pomagati. Sodelovala je tudi v več delovnih skupinah za pripravo zakonodaje s področja civilnega in civilnega procesnega prava. S svojim delom in zgledom je profesorica Dragica Wedam Lukić v veliki meri pripomogla k ohranjanju in dvigu ugleda Pravne fakultete v Ljubljani v pravni strokovni ter v splošni javnosti.

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115