Podnebne spremembe v dialogu med Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani in Pravno fakulteto Univerze v Augsburgu

Na Pravni fakulteti je 18. februarja 2022 pod organizcijskim vodstvom prof. dr. Vasilke Sancin (Pravna fakulteta Unvierze v Ljubljani) in dr. Stefana Lorenzmeierja (Pravna fakulteta Univerze v Augsburhu) potekala peta konferenca v seriji Ljubljana – Augsburg Conferences on Contemporary Issues of International Law na temo Climate Change Litigation.

Uvodno predavanje na konferenci je imel član Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez, ki je predstavil obveznosti Evropske unije, kot izhajajo iz Aarhuške konvencije (Ensuring the Right to Environmental Justice: The EU and its Obligations Under the Aarhus Convention). Na konferenci je sicer sodelovalo 12 govorcev z obeh sodelujočih fakultet ter doktorski študentje Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Dogodka, ki je potekal v hibridni obliki, so se udeležili tudi predstavniki ministrstev, mednarodnih organizacij, nevladnih organizacij, odvetniških pisarn  ter slovenskih in tujih pravnih fakultet.

Več informacij o dogodku je v pripetem programu, fotografije srečanja pa si lahko ogledate v galeriji.

Galerija