Pohvale za odmevne dosežke na področju ob študijskih dejavnosti


Dekan Pravne fakultete prof. dr. Peter Grilc je v torek, 21. junija 2011, podelil pohvale študentom  za odmevne dosežke  na področju ob študijskih dejavnosti. Študentom sta se pridružila tudi prodekanica prof. dr. Mirjam Škrk in prodekan prof. dr. Grega Strban.

III. Pitamičevo vseslovensko tekmovanje študentov prava  - pohvale so prejeli  študentje, ki so kot člani organizacijskega odbora in kot aktivni udeleženci priprav sodelovali pri uspešni izvedbi.
Martin Dolinar, Jelena Malnar, Marko Pavec, Bogdan Petrovčič, Jan Smajić, Luka Vlačić in Mojca Zadravec

Holistična odvetniška pisarna – študentski projekt, katerega cilj je osveščanje in edukacija študentov prava tudi na področjih, ki sicer niso neposredno povezana s pravom, so pa za uspešno reševanje pravnih problemov in obvladovanje kompleksnosti pravnega dela zelo zaželena, če že ne nujno potrebna.
Pohvalo sta prejela študenta Alma Meglič in Luka Vlačić.

Tekmovanje iz mednarodnega prava (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) mentorica: doc. dr. Vasilka Sancin
Ekipa je osvojila 50. mesto med 630 so delujočimi ekipami. Sonja Radošević je prejela tudi nagrado za 30. najboljšo govornico.
Pohvalo sta prejeli študentki Sonja Radošević in Lana Cvikl.

Prvo državno tekmovanje iz pogajanj 
Študentki Janji Čevriz in Mojci Fakin sta prejeli  pohvalo za doseženo prvo mesto na Prvem državnem tekmovanju iz pogajanj.
Tekmovanje je organizirala Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, na njem pa je sodelovalo 14 ekip (28 študentov) iz vseh treh slovenskih pravnih fakultet.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115