Poletna šola avstrijskega prava z naslovom »Rechtsschutz und Kontrolle« in Poletna šola francoskega in evropskega prava z naslovom: »L'évolution contemporaine du droit des biens«

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze na Dunaju vljudno vabi na  poletno šolo avstrijskega prava z naslovom »Rechtsschutz und Kontrolle«.

Poletno šolo bosta vodila učitelja Pravne fakultete Univerze na Dunaju Univ.-Ass. Dr. Philipp Klausberger, Univ.-Ass. RAA DDr. Christoph Schmetterer.

Vabilo je v pripeti datoteki.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Poitiersu vljudno vabi na sedemnajsto poletno šolo francoskega in evropskega prava z naslovom: »L'évolution contemporaine du droit des biens«.

Poletno šolo bodo vodili profesorji Pravne fakultete Univerze v Poitiersu (Francija): Michel Boudot, Marianne Faure-Abbad in Valerio Forti.

Šola bo potekala v francoskem jeziku v dneh od ponedeljka 24. avgusta do vključno petka 28. avgusta 2015 na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, vsak dan od 8.30 do 12.30 in od 14.30 do 16.30.

Poletna šola, ki je namenjena pravnikom in nepravnikom, zlasti sodnim tolmačem za francoski jezik, bo obravnavala različna pravna in terminološka vprašanja francoskega stvarnega prava v širšem evropskem konceptu.   

Cena poletne šole je 150 Evrov (vključno z DDV). Šolnino je treba poravnati pred začetkom poletne šole.

Interesente prosimo, da čim prej pošljejo svojo pisno prijavo na naslov:

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, po faksu na št. 01 420 31 15, oziroma na elektronski naslov
pf-dekanat@pf.uni-lj.si.

Kontaktne osebe so: gospa Alenka Eržen (tel.: 01 420 31 12, pf-dekanat@pf.uni-lj.si), prof. dr. Janez Kranjc (janez.kranjc@pf.uni-lj.si) in doc. dr. Jerca Kramberger Škerl (jerca.kramberger@pf.uni-lj.si).  

Vljudno vabljeni!

Janez Kranjc