Poročilo volilnega odbora o izidu glasovanja na volitvah članov Študentskega sveta Pravne fakultete

Volitve članov Študentskega sveta Pravne fakultete so potekale 10.11.2009, od 9.00 do 16.00.
Volilni odbor ni zaznal nepravilnosti na volišču v času glasovanja in ugotavljanja volilnih izidov.
Volilno pravico je v skladu z volilnim imenikom imelo 1982 študentov in študentk. Dva študenta sta glasovala na podlagi veljavnega potrdila o vpisu za študij na Pravni fakulteti.
Glasovalo je 61 študentov.
Neveljavna ni bila nobena glasovnica.

Več informacij o številu glasov posameznih kandidatov v pripeti datoteki.