Poslovil se je zaslužni profesor dr. Ljubo Bavcon, nekdanji dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani


Sporočamo žalostno vest, da se je poslovil zaslužni prof. dr. Ljubo Bavcon, nekdanji dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Žalna seja v spomin cenjenemu profesorju bo v ponedeljek, 18. 10. 2021 ob 13. uri na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
Dr. Ljubo Bavcon, redni profesor, nekdanji dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani je svojo akademsko pot začel leta 1955 na novo ustanovljenem Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti. Doktoriral je leta 1957, na Pravni fakulteti v Ljubljani, leta 1961 je bil izvoljen za izrednega profesorja, pet let kasneje pa za rednega profesorja za kazensko pravo.

Kazensko pravo je predaval številnim generacijam študentov, ki se ga spominjajo po jasnih, sistematičnih in angažiranih predavanjih. S svojim pedagoškim in mentorskim delom ter spodbujanjem h kritičnemu razmišljanju je pomembno vplival na študente v času njihovega študija in tudi pozneje v njihovih pravniških poklicnih karierah. Na fakulteti je opravljal številne funkcije, bil je tudi prodekan (1967-1969) in dekan (1969-1971), na univerzi pa je bil med drugim predstojnik Centra za razvoj univerze (1967-1974).

Svojo akademsko kariero je posvetil kazenskemu pravu, kriminalitetni politiki, človekovim pravicam in mednarodnemu kazenskemu pravu. Zavzemal se je za omejenost represivnega odzivanja na kriminaliteto, za strpno, humano in racionalno kaznovalno politiko in poudarjal vizijo kazenskega prava kot poslednjega sredstva socialne politike. Za udejanjanje teh značilnosti kazenskega prava si je prizadeval tudi kot član delovnih skupin za pripravo novel kazenske zakonodaje, tako jugoslovanske kot slovenske, kar se je odražalo predvsem v njegovem ostrem nasprotovanju smrtni kazni in ohlapno oblikovanim političnim deliktom ter zavzemanju za svobodo govora. Človekove pravice je opredeljeval kot najpomembnejšo vrednoto demokratične družbe, njihov pomen poudarjal v svoji bogati publicistični dejavnosti in si za njihovo varovanje angažirano prizadeval kot predsednik odbora za človekove pravice, ustanovljenega leta 1988.

Spoštovanega profesorja, mentorja, kritičnega misleca, borca za človekove pravice in humanista bomo ohranili v spominu kot izjemnega učitelja in sodelavca ter vselej iskrivega sogovornika.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115