Poslovil se je zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Ivan Kristan

Sporočamo žalostno novico, da nas je zapustil zaslužni profesor dr. Ivan Kristan, nekdanji dekan Pravne fakultete v Ljubljani in nekdanji rektor Univerze v Ljubljani.  

Ivan KristanZaslužni profesor dr. Ivan Kristan je bil rojen 12. 6. 1930 v Arnovem selu pri Brežicah, osnovno šolo je obiskoval v Artičah, leta 1951 pa je maturiral na gimnaziji v Brežicah. Zatem se je vpisal na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1957 diplomiral. Po študiju je deloval kot pravni svetovalec v okviru Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije. Leta 1965 je uspešno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo o Statutih delovnih organizacij v procesu odmiranja prava in prejel naziv doktor prava. Dve leti kasneje je postal asistent na Katedri za teorijo države in ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 1970 je postal docent za ustavno pravo SFRJ, 1974 izredni, 1977 pa redni profesor. Osrednje teme njegovih raziskav so bile varstvo človekovih pravic, varstvo ustavnosti in zakonitosti, nacionalno vprašanje in z njim povezani koncept federalizma (poudarek je bil na nacionalni suverenosti in pravici naroda do samoodločbe) ter problematika parlamentarizma in znotraj nje problem dvodomnosti. Njegovi temeljni znanstveni deli sta Ustavno pravo SFRJ  in Pravica do samoodločbe, prispevek v Zborniku znanstvenih razprav, št. 50. Bil je zelo aktiven na znanstvenem področju, med drugim se je tudi večkratno študijsko izpopolnjeval v tujini kot štipendist Humboldtove fundacije. Po dveh mandatih predstojnika Katedre za ustavno pravo na Pravni fakulteti (1981–85) in funkciji dekana Pravne fakultete (1985) je bil imenovan za rektorja Univerze v Ljubljani (1985–1987), ki se je takrat imenovala Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani. Po končani rektorski funkciji se je aktivno vključil v politično življenje in pomagal krojiti pot Slovenije k samostojni državi. Med letoma 1992 in 1997 je bil prvi predsednik državnega sveta. Univerza v Ljubljani mu je leta 2003 podelila naziv zaslužnega profesorja.

Ostal nam bo v trajnem spominu.   

Skupna žalna seja Univerze v Ljubljani in Pravne fakultete UL bo 11. 10. 2022 ob 12. uri v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. 

https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2023091811434626/
Galerija