Poslovil se je zaslužni profesor Pravne fakultete v Ljubljani dr. Lovro Šturm

Sporočamo žalostno vest, da se je poslovil zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in dolgoletni direktor Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani dr. Lovro Šturm.

Žalna seja v spomin zaslužnemu profesorju dr. Lovru Šturmu je potekala  v četrtek, 9. 12. 2021, ob 13. uri v zlati predavalnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Na žalni seji sta se od zasl. prof. dr. Lovra Šturma z govorom poslovila prof. dr. Rajko Pirnat in izr. prof. dr. Gorazd Trpin.


Dr. Lovro Šturm se je rodil 19.5.1938 v Ljubljani. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
je diplomiral leta 1960 in leta1965 doktoriral z disertacijo »Uporaba kibernetike v javni upravi«. Svojo znanstveno pot je profesor Šturm začel najprej na takratnem Inštitutu za javno upravo in delovna razmerja pri Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je postal leta 1961 najprej raziskovalec-asistent, nato pa je od 1966 delal kot znanstveni sodelavec. Leta 1974 je bil na Pravni fakulteti v Ljubljani izvoljen v naziv docent, leta 1980 v naziv izredni profesor in leta1986 v naziv redni profesor. Od leta 1972 do 1985 je vodil Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, od leta 1985 do 1990 pa je bil predstojnik katedre za upravno pravo na tej fakulteti. Leta 2013 ga je Univerza v Ljubljani za njegov prispevek in delo na univerzi imenovala v naziv zaslužni profesor.

V letih od 1990 do 1998 je bi ustavni sodnik, pri čemer je bil v letih 1997 in 1998 predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Leta 2000 je bil član Vlade Republike Slovenije in minister za šolstvo in šport, med letoma 2004 in 2008 pa minister za pravosodje.

Profesor Šturm je intenzivno strokovno deloval tudi v mednarodnem okolju. Bil je ekspert in konzultant v mednarodnih organizacijah OECD, Pariz (1976 do 1979), OZN, New York (1977 do 1988) in v Evropskem centru za koordinacijo raziskovanj na področju družbenih znanosti, Dunaj (1984 do 1987). Od leta 1998 do 2013 je bil predsednik Slovenske komisije pravnikov – Slovenske sekcije Mednarodne komisije pravnikov.

Profesor Šturm se je pri svojem znanstvenem in pedagoškem delu zlasti ukvarjal z upravnim pravom, bil pa je tudi utemeljitelj prava varstva okolja v njegovem upravnopravnem delu in začetnik pravne informatike v Sloveniji. Predaval je številnim generacijam študentov, pri čemer se je odlikoval z natančnim in preglednim predstavljanjem snovi. Zlasti je pomemben njegov znanstveni prispevek na področju omejevanja oblasti, kjer je razvil doktrino legalitetnega načela in načela sorazmernosti. Izjemno pomemben je tudi njegov prispevek v zvezi z razvojem znanstvenih komentarjev Ustave Republike Slovenije, saj je bil urednik prvega (leta 2002) in drugega komentarja ustave (leta 2010), ki še danes pomenita temeljni deli na tem področju. Pri obeh komentarjih je tudi sodeloval kot avtor z obsežnimi prispevki pri komentiranju posameznih členov, ki predstavljajo sami po sebi znanstvene razprave.

Profesor Šturm je prejemnik državnega odlikovanja za izjemen prispevek pri uveljavljanju pravne države, ustavnosti in ustavne znanosti, za kar je leta 2020 prejel srebrni red za zasluge RS. Dr. Šturm je s svojim znanjem in ugledom pomembno prispeval k demokratizaciji Slovenije že pred letom 1990 ter s svojimi številnimi prispevki sodeloval pri preoblikovanju ustavnega sistema in prehodu v ustavno demokracijo. Po osamosvojitvi je kot predsednik ustavnega sodišča oblikoval in uveljavil novo vlogo sodišča in si prizadeval za javno objavljanje vseh odločb in sklepov, kar je pripomoglo k utrjevanju pravne varnosti, prav tako pa je pomembno njegovo pionirsko delo pri interpretaciji številnih določb slovenske ustave.

Profesor Šturm je s svojim obsežnim znanjem in ostrino svojega duha pomembno prispeval k razvoju upravnega prava v Sloveniji. Čeprav že dalj časa ni več deloval na fakulteti, bomo pogrešali njegovo umirjeno razpravo in tehtno argumentacijo.
Galerija