Posvet o Lizbonski pogodbi

V rdeči predavalnici na Pravni fakulteti v Ljubljani bodo Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti in GV Zalozba 20. januarja 2010, z začetkom ob 9.30, organizirali posvet na temo Lizbonske pogodbe.

 Ugledni predavatelji bodo obravnavali ozadje Lizbonske pogodbe ter njeno strukturo in institucionalne spremembe, njen vpliv na ustavno, upravno, kazensko, civilno procesno, gospodarsko ter delovno in socialno pravo, razpravljali pa bodo tudi o morebitnem razvoju slovenskega prava zaradi uveljavitve Lizbonske pogodbe ter o reformi supranacionalnega sodstva na njeni podlagi.

 Informacije o programu, načinu prijave in kotizaciji so na voljo na spletni strani http://www.gvzalozba.si/si/dogodki/posvet-ob-uveljavitvi-lizbonske-pogodbe/824, dodiplomski študentje pa imajo 40-odstotni popust na kotizacijo.

Status dokazujete s potrdilom o šolanju oziroma s kopijo veljavnega indeksa, ki ju pošljete po elektronski pošti seminar@gvzalozba.si ali po faksu 01 30 91 815. Prijave pošljite do 18. 1. 2010.

Vljudno vabljeni!
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115