Poziv ponudnikom za izdelavo idejne zasnove tehničnih rešitev sončne elektrarne

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani objavlja:

Poziv ponudnikom za izdelavo idejne zasnove tehničnih rešitev sončne elektrarne

Pričakujemo idejni projekt, v naslednjem obsegu:

 1. ogled objekta v spremstvu predstavnikov Pravne fakultete;
 2. priprava tehnične rešitve montaže in priklopa, glede na opravljen ogled;
 3. enopolna shema priključitve, situacija postavitve elektrarne z vrisanim objektom;
 4. popisi materiala in del (solarni paneli, inverterji, optimizatorji, podkonstrukcije ipd.), z oceno vrednosti investicije po posameznih postavkah;
 5. obseg obdelave je praviloma do vključno elektro omare PMO za elektrarno.

Posebno opozorilo: idejni projekt se mora posebej referirati na zahteve oziroma različne možnosti za izpolnitev zahtev ZVKDS, ki je v svojem mnenju opozoril na dejstvo, da je ključna veduta z ljubljanskega gradu oziroma vpliv projekta nanjo. Zato naj projekt vsebuje tudi predstavitev možnih panelov (s podrobno razdelitvijo glede na okvirno ceno panelov in njihovo učinkovitostjo, tj. ekonomsko smiselnost vključitve v projekt), npr. s karakteristikami oz. tehničnim listom, fotografijo panela …, iz katere/ih bo razviden izgled panelov, barvni ton, struktura itd., da lahko na tej podlagi nato Zavod za varstvo kulture dediščine Slovenije (ZVKDS) presodi vpliv na vedute z ljubljanskega gradu.

Naloga izvajalca je, da pridobi ustrezno dokumentacijo o obstoječem stanju komunalne infrastrukture objekta.

Naročnik bo pridobil in predal izvajalcu (koordinacija je obveza izvajalca):

 • obstoječo dokumentacijo objekta ter vso dokumentacijo, tudi možne postavitve in račune za elektriko;
 • idejno zasnovo sončne elektrarne (če je na voljo);
 • specifikacijo glavnih elementov sončne elektrarne (fotonapetostni moduli, razsmerniki, optimizatorji, podkonstrukcija), skupaj z mnenjem ZVKDS (različne možnosti);
 • soglasje za priključitev elektro distribucijskega podjetja;
 • statično presojo objekta;
 • presojo požarne varnosti objekta.

Pri izbiri izvajalca bo naročnik prednostno obravnaval ponudnike, ki imajo na področju razpisanega javnega poziva ustrezne reference.

Rok za izdelavo idejne zasnove: 15 delovnih dni.

Ponudbe posredujte na dekanat@pf.uni-lj.si, najkasneje do 5. julija 2024.

Ljubljana, 31. 5. 2024

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115