Poziv za zbiranje sredstev za obnovo po potresu na Hrvaškem

Spoštovane in drage kolegice in kolegi, pravnice in pravniki, 

obe Zvezi, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije (ZDGPS) in Zveza društev pravnikov Slovenije (ZDPS), organizirata solidarnostno akcijo zbiranja sredstev  za obnovo po potresu na Hrvaškem. Ne gre samo za denarno pomoč, temveč tudi, da izkažemo human odnos do soljudi v nesreči in da prizadetim sporočimo, da v tem težkem času niso sami. Zato sta se obe Zvezi odločili, da se k akciji pozove vse pravnice in pravnike v Sloveniji. Za ta namen naj bi posameznica ali posameznik prispeval 5 do 10 evrov. 

Sredstva se bodo zbirala do 10. februarja 2021 ter se nakazala v imenu pravnic in pravnikov Slovenije prizadetim po potresu na Hrvaškem.  

Cenjene kolegice in kolege prosiva in predlagava, da se odzovete na poziv in sredstva nakažete na: 

ZVEZA DRUŠTEV ZA GOSPODARSKO PRAVO SLOVENIJE LIKOZARJEVA ULICA 5 1000 LJUBLJANA
TRR: SI56 6100 0000 9353 378
SWIFT BIC KODA: HDELSI22
NAMEN PLAČILA: DONACIJA ZA OBNOVO PO POTRESU NA HRVAŠKEM KODA NAMENA: CHAR SKLIC: SI00 2021 

Za Vaše razumevanje, prijaznost in pomoč se najlepše zahvaljujeva. 

                                                                                  

                Predsednik                                                    Predsednica

Zveze društev pravnikov Slovenije                          Zveze društev za

               dr. Miha Juhart                                   gospodarsko pravo Slovenije

                                                                               dr. Etelka Korpič-Horvat               

                     

V  Ljubljani, 14. januarja 2021

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115