Pravna dobrina kot element kazenskega prava – brezplačno predavanje

Timotej Obreza, s Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani nagrajeni študent PF, bo 14. marca ob 18. uri predstavil izsledke svoje raziskovalne naloge na M_odru Mestnega muzeja Ljubljana.

Se je s pravom smiselno ukvarjati tudi onkraj golega iskanja praktične rešitve? Kaj pravzaprav je pravna znanost in kako funkcionirajo njeni posamezni pojmi? Predavanje bo poskušalo osvetliti smisel in pomen osrednjega elementa kazenskega prava - pojma pravne dobrine.

Več o dogodku, ki ga snema in pozneje tudi objavi UL (Naj spregovori znanost), najdete na naslovu:

https://mgml.si/sl/mestni-muzej/dogodki/1382/2023-03-14/18-00/m_oder-timotej-obreza-gradniki-pravne-znanosti-pravna-dobrina-kot-element-kazenskega-prava/ in v prilogi.
Datoteke