Pravna fakulteta izjemno prepričljiva na razpisu Po kreativni poti do praktičnega znanja

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je konec februarja objavil rezultate izbora drugega javnega razpisa za sofinanciranje projektov Po kreativni poti do praktičnega znanja. Rezultati razpisa so objavljeni tukaj.

Od 14 prijavljenih projektov Pravne fakultete, jih je bilo izbranih kar 10, v skupni vrednosti preko 209.000 EUR.

S pomočjo pedagoških mentorjev s fakultete in delovnih mentorjev iz organizacij z gospodarskega ali družbenega področja bodo v naslednjih mesecih interdisciplinarne študentske ekipe iskale kreativne in inovativne rešitve za raznolike težave podjetij. Študenti  bodo na ta način razvijali kompetence, ki jim bodo omogočale tudi lažji prehod v zaposlitev.

Seznam pridobljenih projektov Pravne fakultete:
  • Javno-zasebno partnerstvo za razvoj podeželja
  • Reforma področja državnih pomoči in izvajanje pravil o državnih pomočeh v praksi
  • Concetto spaziale: prodaja izdelka z lastnostmi, varovanimi kot intelektualna lastnina, na trg ZDA
  • Nimaš denarja - imaš razpis, Pravni in finančni vidiki javnih razpisov
  • Uveljavljanje zakonodaje glede ravnanja z OEEO v Sloveniji skozi prizmo delovanja družbe ZEOS d.o.o.
  • Problematika Dunajskih kristalov z vidika družbe Alukomen
  • Analiza spornih pravnih vprašanj v odmevnejših zadevah s področja gospodarske kriminalitete
  • Pravni problemi startupov in kako jih rešiti
  • Produkcijska start-up podjetja s pravnega in ekonomskega vidika
  • Raziskava delovanja zdravstvenih sistemov v Sloveniji ter izbranih trgih jugovzhodne Evrope


»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete  » Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3: »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije »Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115