Pravna fakulteta obvešča vse zainteresirane kandidate, da ima še prosta vpisna mesta po končanem drugem prijavnem roku

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

obvešča vse zainteresirane kandidate, da ima še prosta vpisna mesta po končanem drugem prijavnem roku. 

Prijava v tretjem prijavnem roku je mogoča do ponedeljka, 5. oktobra 2009

Kandidati pošljejo pisno prošnjo, ki ji priložijo overjeno kopijo mature ali srednješolskega spričevala  opravljenega pred 1. junijem 1995.  

Za vsa morebitna vprašanja se lahko obrnete na študentski referat, 01/42-03-226, Branko Perhaj ali branko.perhaj@pf.uni-lj.si.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115