Pravna fakulteta UL kar na 13. mestu v Evropi in na 30. mestu na svetu!

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je bila na lestvici Nica.team o uspešnosti na moot court tekmovanjih za leto 2022 uvrščena na 1. mesto v Sloveniji, 13. mesto v Evropi in 30. mesto na svetu. To pomeni, da je bilo leto 2022 za našo fakulteto še boljše kot leto 2021 – ko smo bili denimo uvrščeni na 43. mesto na svetu –, čeprav smo bili že v preteklosti na tovrstnih študentskih tekmovanjih več kot odlični. Za kaj sploh gre: tekmovanja moot court so simulacije sodnih in arbitražnih postopkov, v katerih študentje nastopajo v vlogi pooblaščencev strank v sporu. Tekmovanja potekajo v različnih jezikih (običajno angleščina, a tudi francoščina je kar pogosta), študenti pa obravnavajo aktualna pravna/družbena vprašanja z zelo raznolikih pravnih področij, npr. prava Evropske unije, mednarodnega gospodarskega prava, prava človekovih pravic, kazenskega prava, azilnega prava, vesoljskega prava itd.

Profesor Saša Zagorc, dekan fakultete, se je zahvalil vsem študentom tekmovalcem, mentorjem, trenerjem, sponzorjem in donatorjem, ki so prispevali k temu izjemnemu rezultatu ljubljanskih ekip v preteklih letih: »Od nekdaj Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani in njeni zaposleni podpiramo in spodbujamo sodelovanje študentov na svetovnih in regionalnih tekmovanjih mladih pravnikov. Imamo utečen sistem prenosa znanja med generacijami študentov, učitelji so pri njihovih dodatnem usposabljanju in napredku izjemno angažirani, podporo pa predano nudijo tudi strokovne službe ter vodstvo, s finančno in siceršnjo pomočjo.« Dodal je, da se fakulteta zaveda prednosti, ki jih tovrstno praktično pridobivanje znanja pomeni za študente, navsezadnje pa rezultati v domačem in tujem okolju dokazujejo tudi kakovost in pomen fakultete v širšem mednarodnem prostoru. »Skrbi me le, da se kdaj zdi, da v tujini bolj cenijo in se zavedajo, kako dobri so naši študenti in tudi učitelji«, je še dodal.

Ena od najbolj angažiranih mentoric študentov na mednarodnih moot court tekmovanjih je izr. prof., izr. prof. dr. Ana Vlahek, ki je bila v času študija tudi sama tekmovalka in coachinja. Od takrat že več kot 20 let uspešno vodi ekipe Univerze v Ljubljani na tekmovanjih iz poznavanja prava Evropske unije, kjer te redno dosegajo odlične rezultate in se uvrščajo v sam vrh. V letu 2022 je tako »njena« ekipa zopet zmagala na regionalnem tekmovanju iz poznavanja prava EU Central and Eastern Europe Moot Competition (CEEMC), v letu 2023 pa se je ekipa, ki je sodelovala na svetovnem tekmovanju iz poznavanja prava EU, European Law Moot Court (ELMC), uvrstila med osem najboljših ekip na svetu. V pogovoru je izpostavila pomen moot court tekmovanj za študente: »Sodelovanje v moot court ekipi je za študente zaradi izjemne specializacije na področju, ki ga obravnava posamezno tekmovanje, pogosto odločilno za izbiro nadaljnjega študija in poklicne poti. Moot court izkušnja je pomembna tudi pri kandidiranju za delovno mesto ali študij na priznanih tujih univerzah, saj kaže na sposobnost zaznave pravnih problemov, poglobljenega raziskovalnega dela, soočanja z nalogami, priprave pisnih izdelkov, suverenega nastopanja in primernega izražanja, pravnega argumentiranja, timskega dela, poznavanja tujih jezikov, v katerih tekmovanja potekajo, ter s tem tuje pravne terminologije itd. Vendar pa sodelovanje v moot court ekipi ni pomembno le za kariero in nikdar ni zgolj tekmovanje, temveč je predvsem forum za pridobivanje znanja, za razpravo, izmenjavo idej, za utrjevanje kakovostnih medčloveških odnosov, za širitev obzorij. Med pripravami na tekmovanje se med sodelujočimi običajno stkejo prijateljstva za vse življenje ter poznanstva, ki so osnova za nadaljnje uspešno sodelovanje.« Poudarila je tudi, da pride na pripravah na tekmovanja kakovost študentov, ki jih dobimo na fakulteto, še posebej do izraza, ter dodala, da vrhunski rezultati, ki jih naše ekipe tradicionalno dosegajo domala na vseh tekmovanjih, ki se jih udeležujejo, kažejo na odličnost mladih pravnikov, ki jih fakulteta pomaga izgraditi.

Eden teh izjemno angažiranih in pronicljivih mladih (bodočih) pravnikov je tudi Walter Maj Vidmar, ki je v zadnjih dveh letih kot tekmovalec in/ali coach sodeloval na CEEMC, ELMC in Willem C. Vis (East) International Commercial Arbitration Moot, pri čemer je na slednjem prejel tudi posebno priznanje za govornika »Honorable Mention – Neil Kaplan Award for Best Individual Oral Advocate«. Svoji mentorici dr. Vlahek je – ne da bi vedel, kaj je ta v pogovoru dejala – vrnil žogico in se ji zahvalil za vso strokovno in moralno podporo ter hkrati izrazil svojo hvaležnost fakulteti tudi za finančno podporo, ki jo nudi za sodelovanje in posledično uspehe na tekmovanjih: »Brez fakultete in njenega sistema dela, posredovanih znanj in vse podpore, ki smo je deležni, vsi ti rezultati ne bi bili mogoči. Ob tem velja še posebej izpostaviti, da je način dela, ki ga terja sodelovanje na enem takem tekmovanju, izjemen približek praktičnemu delu, ki nas čaka v prihodnosti, s tem pa tudi neprecenljiv način za dodatno usposabljanje, ki ga bomo ob prihodu na trg dela še kako potrebovali. Prepričan sem tudi, da so naši rezultati garancija, da bodo pri delodajalcih študenti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani še naprej najbolj iskani.«

Je pa treba poudariti, da je rangiranje NICA.team vsakoletno, zato časa za počitek ni. Študenti in mentorji se nadvse uspešno udejstvujejo na teh tekmovanjih študentov tudi letos, kot je sedaj že kar pričakovano, pobirajo priznanja in nagrade, vse to pa bo del zbira točk za leto 2023. Vsa tekmovanja na lestvico sicer niso vključena, izjemne rezultate pa dosegajo ekipe Pravne fakultete Univerze v Ljubljani praktično povsod, kjer se pojavijo. Pred nekaj tedni so se denimo na Univerzi na Cipru prvič udeležili mednarodne Model United Nations konference – UCYMUN. Delegacija 12 študentov Pravne fakultete Univerze v Ljubljani je pobrala kopico individualnih nagrad in med približno 150 delegati že ob prvi udeležbi odnesla naziv najuspešnejše delegacije tekmovanja. Za prihodnost – vsaj na področju prava – se nam tako očitno ni treba bati.

Ekipa svetovnih prvakov

Foto 1: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani ima več desetletno nadvse uspešno tradicijo udejstvovanja na tekmovanjih moot court. Leta 2016 je tako ekipa fakultete na tekmovanju ELMC osvojila naslov svetovnih prvakov. Na fotografiji svetovni prvaki (z leve proti desni): Sandra Koren, Nuša Kucler, Mirjam Homar, Lara Matan, Urša Ušeničnik, Žiga Urankarm Kaja Batagelj in Ana Hergouth, mentorica dr. Ana Vlahek pa je avtorica fotografije.

ELMC 2016

Foto 2: Tekmovanje ELMC 2016, kjer je ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani osvojila prvo mesto na svetu. Foto: dr. Ana Vlahek.
Galerija