Pravna fakulteta UL uspešna s prijavo projekta Jean Monnet Module Collective Actions in the EU (CollActEU)

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je bila v okviru letošnjega razpisa Jean Monnet Actions in the Field of Higher Education Teaching and Research (ERASMUS-JMO-2023-HEI-TCH-RSCH) uspešna s prijavo triletnega projekta Erasmus+ Jean Monnet Module z naslovom Collective Actions in the EU (CollActEU) pod vodstvom izr. prof., izr. prof. dr. Ane Vlahek.

V okviru projekta, izvajanje katerega se bo pričelo jeseni 2023, se bodo zvrstile različne izobraževalne in strokovne aktivnosti, namenjene pretežno študentom Univerze v Ljubljani, pa tudi splošni javnosti.

Več informacij o izvajanju projekta bo na voljo na spletni strani projekta, ki bo vzpostavljena jeseni, študentje pa bodo o izobraževalnih aktivnostih že tekom poletja obveščeni preko spletne oglasne deske PF in drugih ustaljenih komunikacijskih poti.

Founded by the EU

 

 

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115