Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča vse zainteresirane kandidate, da ima še prosta vpisna mesta po končanem drugem prijavnem roku

Prijava v tretjem prijavnem roku je mogoča do torka, 5. oktobra 2010.

Kandidati pošljejo pisno prošnjo, ki ji priložijo overjeno kopijo mature ali srednješolskega spričevala  opravljenega pred 1. junijem 1995.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115