Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani sklenila sporazum o sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Črni gori

Sporazum, ki sta ga 30.11.2015 podpisala dekana obeh fakultet, prof. dr. Miha Juhart in prof. dr. Dragan Radonjić, predvideva možnosti izmenjav študentov, učiteljev in nepedagoških delavcev, sodelovanje v raziskovalnih projektih, izmenjavo gradiv, kot tudi skupno organzacijo konferenc, simpozijev, poletnih šol in študentskih tekmovanj.

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115