Pravna fakulteta v letu 2018/19 ponovno izvajala projekte PKP in ŠIPK


Tudi v študijskem letu 2018/19 je Pravna fakulteta v Ljubljani nadvse uspešno prijavljala in izvajala projekte, ki jih v okviru svojih razpisov Po kreativni poti do znanja 2017–2020 (t.i. projekti PKP) in Študentski inovativni projekti za družbeno korist (t.i. projekti ŠIPK) že tradicionalno financira Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije.

Projekti PKP so se lahko izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja s fakultete in delovnega mentorja iz sodelujoče gospodarske družbe; v okviru projektnih aktivnosti pa so študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. Dolžina projekta je lahko bila od treh do pet mesecev.

Projekti ŠIPK so se lahko izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja s fakultete in strokovnega sodelavca iz  sodelujoče organizacije iz lokalnega/regionalnega okolja. V okviru izbranih projektov so študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. Projekti so lahko trajali tri oziorma štiri mesece.

Pravna fakulteta v Ljubljani je v študijskem letu 2018/19 na omenjenih razpisih dobila odobrenih vseh deset (kolikor je maksimalno mogoče) prijavljenih projektov, in sicer:
Več o posameznih projektih, sodelujočih in rezultatih si lahko preberete na zgornjih spletnih povezavah.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115