Pravna fakulteta v Ljubljani kot partner sodeluje v mednarodnem projektu CABUFAL

24. in 25. marca 2017 je v Budvi potekal pripravljalni sestanek (t. i. kickoff meeting) konzorcijskih partnerjev projekta Capacity Building of the Faculty of Law, University of Montenegro - curricula refreshment, boosting of international cooperation and improving human, technical and library resources (CABUFAL). Triletni projekt, ki bo trajal vse do oktobra 2019, je bil odobren na razpisu programa ERASMUS+ Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja; koordinatorska institucija je Pravna fakulteta Univerze v Črni gori, poleg Pravne fakultete Univerze v Ljubljani pa so partnerske organizacije v projektu še: Evropski inštitut Univerze v Saarbrücknu (Nemčija), Univerza Regent v Londonu (VB), Pravna fakulteta Univerze v Zagrebu (Hrvaška), Pravna fakulteta Univerze v Splitu (Hrvaška), Pravna fakulteta »Justinijan Prvi« Univerze Cirila in Metoda iz Skopja (Makedonija), Center za izobraževanje sodstva in državnega tožilstva Črne gore in Sodni svet Črne gore.

Osrednji namen projekta je prenovitev študijskega programa prava, ki ga izvaja Pravna fakulteta v Podgorici, ter usposabljanje njihovih zaposlenih na področju poučevanja in raziskovanja prava EU. Nosilka projekta na Pravni fakulteti v Ljubljani je prof. dr. Vasilka Sancin.


Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115