Predavanje o sodniški etiki v okviru predmeta Etika pravniških poklicev

V torek, 4. marca 2014 bo v zlati predavalnici ob 13.15  v okviru predavanja pri predmetu Etika pravniških poklicev nastopil bivši predsednik Ustavnega sodišča in Vrhovnega sodišča g. Franc Testen, ki bo spregovoril o svojih izkušnjah s področja SODNIŠKE ETIKE.
 
Uvodno predavanje o sodniški etiki bo imel (v zlati predavalnici) ob 12.15 prof. Cerar, nato pa bo ob 13.15 nastopil g. Franc Testen, ki bo po svojem enournem predavanju študentom na voljo tudi za razpravo. Predavanje in razprava se bosta končala ob 14.30.  

Predavanje je namenjeno  vsem  študentom,  ki jih to področje  zanima.
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115