Predstavitev fakultete na informativnem dnevu za bodoče študente

V petek, 15. februarja, in v soboto, 16. februarja, smo na Pravni fakulteti v Ljubljani pripravili tri  predstavitve v okviru informativnega dneva za bodoče študente. Prodekanji, izr. prof. dr. Katja Filipčič in  izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl, ter prodekan izr. prof. dr. Primož Gorkič so skupaj s sodelavci iz referata za študentske zadeve in knjižnice ter s pomočjo predstavnikov študentov podrobno predstavili univerzitetni študijski program Pravo - 1. stopnje, potek študija in številne obštudijske dejavnosti. Njihova predstavitev je na voljo TUKAJ.

Prid'te na ta PRAVO


Fotografije: Meta Stanonik