Prenos študentske pošte s ponudnika Gmail v storitev Exchange Online

Do svoje pošte na UL (študentski elektronski naslov) boste lahko dostopali preko vseh aplikacij, ki podpirajo Exchange online protokol, ne pa več na obstoječi način prek Gmail-a. V pomoč za prenos nastavitev vam v prilogi pošiljamo navodila, kako nastaviti svoje aplikacije, da boste lahko od 15. 7. 2022 naprej dostopali do svoje študentske elektronske pošte. 

Celotna vsebina nabiralnika študentskega elektronskega naslova, ki jo imate sedaj v storitvi Gmail bo avtomatsko prenesena v vaš novi nabiralnik na Exchange Online. V vse storitve O365 se prijavljate s svojo identiteto UL, ki je oblike ab1234@student.uni-lj.si, v povezavi z vašim zaupnim geslom (enaka prijava kot v študentski elektronski sistem VIS). Velikost vašega novega predala je 100 GB. Pri tem veljajo pravila primerne rabe elektronske pošte.

Nova storitev Exchange Online omogoča bolj zanesljivo in varno komunikacijo znotraj Univerze v Ljubljani.

Pravna fakulteta je do sedaj uporabljala komunikacijo s študenti preko študentskih elektronskih naslovov le v Spletnih učilnicah Pravne fakultete. Z novim študijskim letom 2022/2023 pa bo fakulteta vso komunikacijo s študenti preko elektronske pošte, tudi v študentskem informacijskem sistemu VIS in spletni oglasni deski, vodila preko študentske pošte.

Datoteke