Prijava za vpis v drugostopenjski magistrski študijski program Pravo za študijsko leto 2013/14

Na spletni strani Univerze v Ljubljani je bil 3. 6. 2013 objavljen  razpis za vpis v magistrske programe 2. stopnje , med njimi tudi razpis za vpis v drugostopenjski magistrski program Pravo, ki ga razpisuje Pravna fakulteta v Ljubljani.

Prijava na razpis je elektronska, prijavnica pa je objavljena tukaj

Natisnjeno in podpisano prijavnico  je potrebno, skupaj z zahtevanimi dokazili, ki so navedena na elektronski prijavi, najkasneje do 10. septembra 2013 poslati ali prinesti na naslov:

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta
Referat za 1. in 2. stopnjo
Poljanski nasip 2
SI – 1000 Ljubljana

Kandidati, ki ob oddaji prijave še ne bodo imeli vseh zahtevanih dokazil, bodo slednja lahko v referat dostavili naknadno, a  najkasneje do 30. septembra 2013, ko bo zaključen vpis. Rok za oddajo prijave je v vsakem primeru 10. september 2013. 

Informacije o drugostopenjskem magistrskem  študiju Pravo lahko najdete na fakultetnih spletnih straneh.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115