Prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih - Vabilo k oddaji prijave za vpis v univerzitetni študijski program Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2021/2022

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča vse zainteresirane kandidate, da razpisuje prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest na izrednem študiju.

Prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest poteka od 23. septembra do 24. septembra 2021 do 12. ure.


ŠOLNINA
Cena šolnine za 1. letnik univerzitetnega študijskega programa Pravo 1. stopnje za študijsko leto 2021/2022 znaša 3.000,00 EUR in se poravna v šestih enakih zaporednih mesečnih obrokih (zadnji obrok se plača 30. 3. 2022).

NAČIN ODDAJE PRIJAVE Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava/.

DODATNE INFORMACIJE Celotno besedilo razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v letu 2021/2022 je na voljo na spletnih straneh portala eVŠ.

Kandidati, ki jih podrobneje zanima, kako poteka izredni študij na študijskem programu Pravo 1. stopnje, lahko vse potrebne informacije najdejo na fakultetnih spletnih straneh oziroma v referatu za študentske zadeve.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115