Prispevek in udeležba na mednarodni konferenci v St. Gallenu, Švica

Dne, 19. in 20. oktobra 2018, je na Univerzi v St. Gallenu v Švici potekala mednarodna znanstvena konferenca z naslovom »The International Court of Justice and Chagos«. Tema konference je bila vsebina postopka, ki trenutno poteka pred Meddržavnim sodiščem v Haagu v zvezi s svetovalnim mnenjem o pravnih posledicah odcepitve otočja Chagos od Mavricija leta 1965. Konference so se na povabilo organizatorjev udeležili številni strokovnjaki s področja mednarodnega prava, pet mest pa so nudili na podlagi poziva k oddaji prispevkov.

Na t.i. call for papers se je odzvala tudi skupina študentov Pravne fakultete v Ljubljani, ki je vprašanje otočja Chagos v mednarodnem pravu raziskovala od februarja 2018 in o njem izdelala obširen memorandum. Izmed več kot petdeset prejetih prispevkov so organizatorji izbrali članek naših študentov, ki analizira vprašanje prisile po mednarodnem pravu v kontekstu dekolonizacije (z naslovom »The Concept of Duress in the World of Decolonization«). Prispevek na konferenci so pod vodstvom študentskega koordinatorja Mohorja Fajdige predstavili študentje Urša Demšar, Ula Aleksandra Kos, Anže Mediževec, Pia Novak, Gregor Oprčkal, Ana Samobor in Hana Šerbec, pri pisnem delu članka pa so sodelovali tudi Vid Drole, Anže Kimovec in Miha Plahutnik.

 

Vsem študentom iskreno čestitamo!

 

 

Pri sestavi in predstavitvi prispevka so avtorji nastopali v svoji osebni kapaciteti. Mnenje avtorjev ne predstavlja mnenja Pravne fakultete v Ljubljani ali druge institucije oziroma organizacije.

Galerija