Prof. dr. Mirjam Marjeta Škrk je prejela naziv zaslužna profesorica Univerze v Ljubljani

V četrtek, 8. 12. 2016, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik tistim upokojenim učiteljicam in učiteljem Univerze v Ljubljani, ki so pomembno prispevali k razvoju znanstvene ali umetniške panoge in za predano opravljanje pedagoškega in mentorskega dela, podelil naziv zaslužna profesorica in zaslužni profesor.

Med prejemniki naziva je tudi upokojena profesorica Pravne fakultete prof. dr. Mirjam Marjeta Škrk.Prof. dr. Mirjam Marjeta Škrk je svojo znanstveno, pedagoško in strokovno poklicno pot zapisala in posvetila mednarodnemu pravu. Svoje poslanstvo prispevati k pedagoškemu delu na Pravni fakulteti je vestno izpolnjevala tudi v času mandata ustavne sodnice. V luči vseh njenih znanstvenih, strokovnih in pedagoških dosežkov gre za kandidatko, ki uživa visok znanstveni in strokovni ugled v Sloveniji in svetu in je pomembno prispevala k razvoju znanosti mednarodnega prava in predano opravljala pedagoško delo na Pravni fakulteti UL.

 

Iskrene čestitke!
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115