Zasl. prof. dr. Polonca Končar je prevzela mesto predstojnice Srebrne katedre na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Prvi predstojnik Srebrne katedre na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, prof. dr. Ciril Ribičič, je sodeloval pri ustanovitvi in koordiniral delovanje Srebrne katedre v njenem začetnem obdobju. V tem obdobju je skupaj z vodstvom in ostalimi sodelujočimi zaposlenimi in upokojenimi kolegicami ter kolegi na Pravni fakulteti UL ter s študenti prava v sodelovanju s študentsko organizacijo na Pravni fakulteti UL organiziral številne zanimive dogodke, med drugim serijo predavanj z naslovom »Kaj mora pravnik vedeti o razvoju drugih znanosti« (na spletu si jih lahko ponovno ogledate na: predavanja.ustava.si). Profesorju dr. Cirilu Ribičiču se vodstvo Pravne fakultete UL najiskreneje zahvaljuje za njegovo pomembno in uspešno delo v okviru vodenja Srebrne katedre.

Nova predstojnica Srebrne katedre je postala zaslužna profesorica dr. Polonca Končar, ki bo koordinirala delovanje Srebrne katedre v naslednjem triletnem obdobju. Predstojnici in celotni Srebrni katedri želimo uspešno delo tudi v prihodnje.

Datoteke
imagesrebrna.katedra.jpg (1,136.66 KB)